Nakupování

Věděli jste že balkonové zábradlí musí splňovat vysoké nároky na bezpečnost?

Plánujete rekonstrukci designového balkonu u svého bytu nebo domu? Pokud plánujete u rekonstrukce měnit i balkónové zábradlí, ověřte si veškeré požadavky u stavebního úřadu ohledně bezpečnosti. Každé balkonové zábradlí musí splňovat přísná bezpečností pravidla podle norem. Každá osazená výplň balkónového zábradlí v bytových domech musí odolávat nárazovému tlaku min. 150 J. Skleněné výplně musejí být pevné aby odolali kopnutí nohou, nárazům různých předmětů či opírání a výskokům psů. Každá výplň po testování dle norem vyhovujícím ČSN, obdrží protokol o nárazové zkoušce. Vrstvené sklo musí mít splňovat minimální třídu bezpečnosti 3B3. I použití skla je stanovené pro jejich dodržení ( tepelně tvrzené, vrstvené s ochranou fólií, izolační, kombinované). I výška zábradlí je velmi důležitým faktorem u kterého si musíme výšku pohlídat aby zábradlí na balkon splňovalo veškeré nároky pro bezpečnost volného pohybu lidí na balkonu.

Balkónové zábradlí

Nejmenší povolená výška u zábradlí vždy závisí na typu a účelu budovy. Norma předepisuje od 90 – 110cm. Dle typu výšek zábradlí je rozdělujeme do čtyř skupin (snížená, základní, zvýšená a zvláštní). Při výběru balkonového zábradlí je potřeba dbát i na jeho kvalitu a dlouhou životností. Každé zábradlí na balkonu by měla provádět specializovaná stavební firma se zkušenostmi a certifikací. Každá pracovní činnost vykonávaná ve výšce více než 1,5m nad zemí se bere jako výšková práce.

Balkˇonové zábradlí

Proto i na těchto prostorech, které nemají vybudovanou zábranu je potřeba zajistit alespoň dočasné zábradlí pro bezpečnost volně pohybujících osob pro jejich bezpečnost proti úrazu pádem (rozestavěné patro domu, staveniště, odstranění starého balkónového zábradlí). Stará zábradlí před úpravou technických norem, se novými normami nemusí řídit pouze v případě, pokud zábradlí plní plnou funkci bezpečnosti a ochrany osob proti pádu. Nesmí být uvolněné, porušená stářím konstrukce, musí být stabilní a dostatečně pevně ukotvené.

Mohlo by se vám také líbit...